Om Wahlbergs Smidesmekaniska!

Företaget startade som en smidesverkstad av F G  Wahlberg 1897.  Från början tillverkades och reparerades redskap och maskiner åt traktens bönder. I takt med tiden har företagets inriktning ändrats till en mekanisk verkstad med tillverkning av komponenter och maskiner samt reparationer av maskiner och verktyg. Företaget drivs idag av tredje generationen Wahlberg.

 Wahlbergs Smidesmekaniska A  Wahlbergs Smidesmekaniska A  Wahlbergs Smidesmekaniska A